Uddrag af lejekontrakten

"Fraflytning skal ske ved udgangen af den efterfølgende måned, hvori uddannelsen er afsluttet eller afbrudt. Dokumentation for uddannelsessted skal fremvises på forlangende. Såfremt det er et led i uddannelsen, kan værelset efter aftale fremlejes i op til 1 år, men kun én gang. Den person værelset fremlejes til, skal være fuldgyldig studerende og godkendes af udlejer."

Dispensation

Hvis du i en kortere periode ikke kan leve op til kravene om studieaktivitet, skal du ansøge om dispensation for at få lov til at blive boende. Du søger om dispensation ved at sende en mail til eforen, hvor du forklarer din situation, angiver perioden hvor der ønskes dispensation og redegør for hvordan du er et aktiv for KFUM og KFUK og/eller øvrige kirkelige børne- og ungdomsorganisationer.

Deadlines

Eforen varsler beboerne omkring afleveringsdatoer. I efteråret 2016 bedes beboerne indsende dokumentation inden udgangen af november.

Studietjek E 2016 - deadline 30. november

Måned + år
Måned + år
Måned + år
Måned + år